મુખ્ય પૃષ્ઠ  >  સીધું ને સટ

સરકાર અને રિઝર્વ બૅંક વચ્ચે મતભેદ હોય એનો વાંધો નહીં, પરિણામ પોઝિટિવ હોવું જોઈએ

રિઝર્વ બૅંકે મોંઘવારી અને નાણાં શિસ્તની ચિંતા કરવાની છે અને સરકારે વિકાસની. આખરે તો બંનેને જાહેર હિતમાં કામ કરવું છે, કિંતુ તેનો રાજકીય ઉપયોગ થાય ત... by જયેશ ચિતલીયા